SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sekretion [-∫o´n] substantiv ~en ~er se·kret·ion·enav­söndring av sekret fysiol.JFRcohyponymexkretioncohyponymutsöndring sekretionsorgansekretionsrubbninginre sekretionsedan 1794av lat. secre´tio ’ngt av­söndrat’; jfr 1sekret