publicerad: 2021  
sekularisera sekulariserade sekulariserat
verb
sekularise´ra
vanligen perfekt particip göra mera världslig och där­med mindre andlig, särsk. mindre kyrklig
något är sekulariserat
många sam­hällen har sekulariserats och vetenskapen har tagit religionens plats; vår sekulariserade tid; den sekulariserade nutidsmänniskan
belagt sedan 1874; av franska séculariser med samma betydelse; till medeltidslat. sæcula´ris 'värdslig'; till sekular-
sekulariserasekularisering, sekularisation