publicerad: 2021  
selektera selekterade selekterat
verb
selekte´ra
ibland med partikel, sär­skiltfram, ut, utan större betydelse­skillnad nog­grant välja ut för visst syfte
selektera (fram/ut) något
selektera (fram) något
selektera (ut) något
att kunna selektera (ut) relevant information är en förmåga som bör övas tidigt i skolan
belagt sedan 1951; se ur­sprung till selektion
selekteraselektering, selektion