publicerad: 2021  
semi-
förled
se`mi-
i vetenskapliga samman­hang som till hälften känne­tecknas av den egenskap som fram­går av efter­ledet
SYN. halv
semiexpert; semipermeabel
belagt sedan ca 1650; av lat. se´mi- 'halv-'; samma ord som grek. he´mi- i hemisfär