SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sensation [-∫o´n] substantiv ~en ~er sens·at·ion·en1o­väntad, uppseende­väckande händelse m-med.JFRcohyponymskräll 3 sensationslystenknallsensationvärldssensationvädra sensationäv. om mot­svarande (ofta positiva) reaktionboken vållade sensationnyheten väckte stor sensationny­komlingen gjorde sensationäv. om person el. före­mål som orsakar dettaturistsensationtävlingarnas sensation, 16-årige NNfyndet betecknades som en arkeologisk sensationsedan 1872av fra. sensation med samma betydelse; till lat. se´nsus ’sinne; förnimmelse’; jfr nonsens, sans, sensibel, sensuell 2upp­levelse som här­rör från sinnes­intryck psykol.psykol.smaksensationdrogen gav honom o­verkliga sensationersedan 1735En sensation.Svensk titel på den amerikanska filmen Citizen Kane i regi av Orson Welles (1941), ibl. ansedd som tidernas bästa film