SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
serb substantiv ~en ~er [ser´b-] serb·en(mans)person från Serbien land.yrk.i plur. ofta om personer från Serbien o­avsett könofta äv. (i sammansättn.) om serbisktalande person från an­dra delar av det forna Jugoslavienbosnienserbsedan 1830