publicerad: 2021  
servo servon
substantiv
ser´vo
an­ordning som förstärker viss funktion hos maskin och gör den lättare att an­vända t.ex. i broms- el. styr­systemet i bil
servobroms; servosystem
kuggstångsstyrning med servo
belagt sedan 1897; av franska servo- med samma betydelse; till lat. ser´vus 'slav; tjänare'; jfr ur­sprung till servera