SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sex`tonhundratalet substantiv, best. f. sex·ton·hundra|­tal·etår­hundradet som började år 1600 och känne­tecknas av religions­krig och stark kunga­makt i många stater tid.(på/under) sextonhundrataletsedan 1872