publicerad: 2021  
siderisk sideriskt sideriska
sider·isk
adjektiv
side´risk
som har att göra med stjärnorna särsk. i fråga om vissa beräkningar som görs i förhållande till dessa och inte i förhållande till solen
siderisk tim­vinkel; siderisk omlopps­tid
sideriskt år se år
belagt sedan 1800; till lat. si´dus 'stjärna'