SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
signalbok [siŋna`l-] substantiv ~en signalböcker sign·al|­bok·en(officiellt fast­ställd) bok som inne­håller beskrivningar av överens­komna signaler och bestämmelser om signalering särsk. sjö.bok.sjö.internationella signalbokensedan 1821