publicerad: 2021  
signatur signaturen signaturer
sign·at·ur·en
substantiv
[siŋnatu´r]
1 egen­händigt skriven namn­teckning el. för­kortad namn­teckning; särsk. anv. för att in­tyga till­förlitlighet el. äkthet hos dokument, konst­verk eller dylikt
skriv din signatur under det ut­tagna beloppet; konstnären satte sin signatur på tavlan
äv. ut­vidgat
e-signatur
en digital signatur
äv. bildligt om spec. känne­tecken för någon
företags­nedläggningarna bär NN:s signatur
belagt sedan 1815; av lat. signatu´ra 'beteckning; sigillavtryck', till signa´re 'märka'; jfr ur­sprung till signa
2 sär­skild beteckning som an­vänds i stället för det egentliga namnet för att beteckna författaren vanligen av journalist och inte nöd­vändigtvis i syfte att bevara anonymitet
en fråga från signaturen Ensam Far­mor; signaturen P.-B., även känd som Peterson-Berger
belagt sedan 1838