publicerad: 2021  
silo silon, plural silor el. siloer äv. silos
silor·na
substantiv
si´lo
högt, cylinder­format magasin för spann­mål el. grön­foder
silotorn; fodersilo; torksilo
på sommaren hördes dånet från fläkten i silon
äv. om liknande (under­jordisk) an­läggning där (kärnvapen­bärande) raketer förvaras och från vilken de kan skjutas ut
robotarna placerades i en silo i Nevadaöknen
belagt sedan 1825; av spa. silo 'sädesmagasin'; av lat. si´rus, grek. siros´ 'rum, grop för vinterförvaring av jordbruksprodukter'; jfr ur­sprung till ensilage