SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`ra verb ~de ~t sir·arförse med ut­smyckning särsk. finare ornament NollJFRcohyponympryda 1cohyponymdekorera 1 utsiravackert sirade lamporäv.ibl. med partikelnut (prydligt) forma han sirade ut bok­stäverna i fraktursira (ut) ngtsedan 1619av ty. zieren med samma betydelse; jfr 1sir, tira 2 Subst.:vbid1-314438sirande, vbid2-314438sirning