SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
situationskomik [-∫o`ns-] substantiv ~en situ·at·ions|­kom·ik·enkomisk effekt som åstad­koms genom o­väntade händelser och över­raskande vändningar särsk. i film el. pjäs scen.dråplig situationskomiksedan 1898jfr ty. Situationskomik