publicerad: 2021  
självförbrännande ingen böjning
själv|­för·bränn·ande
adjektiv
själ`vförbrännande
som lever allt­för intensivt och där­för riskerar att bli ut­bränd i för­tid (fysiskt och/eller psykiskt)
det själv­förbrännande geniet Charlie Parker
äv. om handling eller dylikt
konsten beskrivs ibland som en själv­förbrännande verksamhet
belagt sedan 1954