publicerad: 2021  
sjömaning sjö­maningen
sjö|­man·ing·en
substantiv
sjö`maning
sjömans­mässigt arbete särsk. med till­verkning, under­håll el. reparation av tackling
belagt sedan 1867