SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sju räkneord grund­talet som är sex plus ett ibl. betraktat som lycko­tal el. magiskt tal Nollsjuåringen vecka har sju dagaren ljus­stake med sju armarvärldens sju under­verkde sju döds­syndernasju sorters kakorhon satsade all­tid på häst nummer sjuspec. om mot­svarande klock­slaghan skulle vara hemma senast sjusju resor värrese1resa 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. siu; gemens. indoeur. ord, allt­så urspr. samma ord som t.ex. lat. sep´tem med samma betydelse