SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skä`lig adjektiv ~t skäl·igsom det finns goda skäl att stödja NollJFRcohyponymbillig 2 en skälig begäransärsk. ekon.rätt­vis, rimlig JFRcohyponymhyfsad 1cohyponymhygglig 1 få skälig ersättningett skäligt prisen skälig hyraen skälig levnads­nivåsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. skiälliker; till skäl