publicerad: 2021  
skärgård skär­gården skär­gårdar
skär|­gård·en
substantiv
[∫ä´r-] el. [∫är´-]
samling (klippiga) öar och skär med mellanliggande vatten utan­för kust
skärgårdsbefolkning; skärgårdsbåt; utskärgård
Stock­holms skär­gård; Sankt Anna skär­gård; Kalix skär­gård; hon har ett sommar­hus i skär­gården
äv. något ut­vidgat
insjöskärgård
Lurö skär­gård i Vänern
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska skärgardher