SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skö`nlitteratur substantiv ~en skön|­litter·at·ur·enlitteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte en­bart är av­sedd att ge en faktabetonad verklighets­beskrivning litt.vet.JFRcohyponymfacklitteraturcohyponymfiction den svenska skönlitteraturenskönlitteraturen kan delas in i lyrik, epik och dramatiksedan 1865till 1skön och litteratur