publicerad: 2021  
skötsel skötseln
sköt·seln
substantiv
sköt´sel
nöd­vändig till­syn och behandling av människa, djur el. växt
renskötsel; trädgårdsskötsel
skötsel (av någon/något)
skötsel (av någon)
skötsel (av något)
skötsel av ute­miljöer så­som parker och frilufts­områden; djuren krävde skötsel praktiskt taget dygnet runt
äv. ut­vidgat hand­havande av före­mål, verksamhet eller dylikt; ibland med ton­vikt på materielvård
skötselråd; cykelskötsel; gravskötsel
skötseln av hus­hållet
belagt sedan 1546; till sköta