publicerad: 2021  
skandalös skandalöst skandalösa
skand·al·ös
adjektiv
skandalö´s
som väcker all­män förargelse eller upp­rördhet el. bör göra det
ett skandalöst beteende; ett skandalöst upp­trädande; skandalösa av­slöjanden; den skandalöst brist­fälliga hygienen på toaletterna (adverbial)
belagt sedan 1642; av franska scandaleux med samma betydelse; till skandal