publicerad: 2021  
skate skaten skatar
skat·en
substantiv
ska`te
(torr) topp på (barr)träd
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska skati 'träd­topp'; nord. ord, ev. besläktat med lat. scat´ere 'springa fram'; jfr ur­sprung till skata