publicerad: 2021  
skepsis skepsisen
skeps·is·en
substantiv
skep´sis
(benägenhet till) tvivel eller miss­tro
skepsis (mot någon/något/sats)
skepsis (mot någon)
skepsis (mot något)
skepsis (mot sats)
skepsis (till något/sats)
skepsis (till något)
skepsis (till sats)
känna skepsis; hysa skepsis; den nya teorin möttes av skepsis; en sund skepsis mot alla frälsnings­läror
belagt sedan 1821; av grek. skep´sis 'efter­tanke; under­sökning', till skep´testhai 'se sig om; över­väga', nära besläktat med skopei´n 'betrakta; under­söka', vilket in­går i orden på -skop, horoskop, mikroskop m.fl.