publicerad: 2021  
skogsarbetare skogs­arbetaren, plural skogs­arbetare, bestämd plural skogsarbetarna
skogs|­arbet·ar·en
substantiv
[skok`s-]
person som yrkes­mässigt arbetar med skog
belagt sedan 1610