SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skogsfru [skok`s-] substantiv ~n ~ar skogs|­fru·ar1skogs­rå sag.yrk.sedan 18122en (saprofytisk) orkidé med korallikt förgrenad jord­stam, smal, bräcklig stjälk och stora, hängande, gul­vita blommor en säll­synt och sägen­omspunnen ört bot.skogsfrun trivs i mull­rik bok­skogsedan 1856