publicerad: 2021  
skolstyrelse skol­styrelsen skol­styrelser
skol|­styr·els·en
substantiv
sko`lstyrelse
delvis historiskt styrelse för skol­väsendet i en kommun
belagt sedan 1817