publicerad: 2021  
skrabbig skrabbigt skrabbiga
skrabb·ig
adjektiv
skrabb`ig
gammal och illa åt­gången
JFR skabbig
en skrabbig gammal gubbe
belagt sedan ca 1755; till sv. dial. skrabb 'skrumpen, skröplig tingest', till skrabba 'skrapa; prassla; vara sjuklig'; besläktat med skravel