SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skrupulö´s adjektiv ~t skrupul·ösytterst nog­grann admin.psykol.SYN.synonymsamvetsgrann skrupulösa för­beredelsersedan 1629av lat. scrupulo´sus med samma betydelse; till skrupel Orden skrupulös och skrupelfri är snarlika men har helt skilda betydelser. Skrupulös är snarast ett förstärkningsord, särskilt till noggrannhet, medan skrupelfri används starkt klandrande om personer och betyder ungefär ’hänsynslös’.