publicerad: 2021  
skuldfälla skuldfällan skuldfällor
skuld|­fäll·an
substantiv
skul`dfälla
svår ekonomisk situation med skulder som är nästan omöjliga att betala till­baka
hamna i skuld­fällan; många u-länder sitter fast i skuld­fällan
belagt sedan 1982