publicerad: 2021  
kapsel kapseln kapslar
kapsl·ar
substantiv
kap`sel
skyddande, om­slutande hölje särsk. för förvaring eller dylikt
JFR hylsa
arkivkapsel; skyddskapsel
en kapsel (något) en kapsel (med något)
biblioteket håller på att digitalisera inne­hållet i kapslarna med småtryck från 1700-talet
spec. om sådant hölje på växter
frökapsel
sprick­färdiga kapslar på ärt­växten
spec. äv. hölje för (flytande) preparat
giftkapsel; kaffekapsel; läkemedelskapsel
en kapsel (med) smärtlindrande läke­medel; en kapsel maskin­diskmedel
spec. äv. del av rymd­farkost där besättningen eller den nyttiga lasten finns
kapseln har landat
belagt sedan 1740; av lat. cap´sula, diminutiv till cap´sa 'kapsel'; jfr ur­sprung till chassi, kapsyl, kassa