publicerad: 2021  
släkting släktingen släktingar
släkt·ing·en
substantiv
släk`ting
person (utan­för den närmaste familjen) som man är släkt med
en släkting (till någon/något)
en släkting (till någon)
en släkting (till något)
en nära släkting; en av­lägsen släkting; de brukar till­bringa somrarna hos släktingar på landet
äv. om djur och växter med gemensamma drag
get­rams är en släkting till lilje­konvaljen; schimpansen och bonobon är människans närmaste nu levande släktingar
äv. om icke-levande före­teelser
räto­romanskan är en släkting till latinet
belagt sedan 1475 (Kalmar stads tänkebok); fornsvenska släkting