publicerad: 2021  
släktledning släkt­ledningen släkt­ledningar
släkt|­led·ning·en
substantiv
släk`tledning
ut­redning och fram­ställning av en släkts här­komst och inre och yttre släktskaps­förhållanden
belagt sedan 1790