SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slödd´er substantiv slöddret slöddr·etgrupp av asociala och föraktade människor starkt ned­sätt.admin.samh.yrk.JFRcohyponympackcohyponympöbelcohyponymavskumcohyponymmobb sedan 1611ev. från lågty.; jfr nederl. slodder ’slarvig person’; trol. besl. med sluddra