publicerad: 2021  
slagordning slag­ordningen slag­ordningar
slag|­ordn·ing·en
substantiv
sla`gordning
något ålderdomligt upp­ställning eller formering till strid av trupper el. far­tyg
belagt sedan 1621