publicerad: 2021  
bindning bindningen bindningar
bind·ning·en
substantiv
bin`dning
1 sammanfästning till bok av ark, pärmar och rygg
bokbindning
bindning (av något)
lämna häftena till bindning
äv. om resultatet
ett bok­verk med ovanligt vacker bindning
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska bindning; till 1binda!!
2 sammanhållande kraft mellan materiens smådelar nämligen atomer, molekyler och joner
bindningsenergi; dubbelbindning; jonbindning
kovalent bindning
belagt sedan 1824
3 an­ordning av trådarna i väv och trikå så att de in­bördes håller samman
belagt sedan 1850
4 an­ordning som en skida fästs vid foten med
slalombindning
för utförs­åkning måste bindningen ha låga fäst­punkter
belagt sedan 1897
5 beroende­förhållande (till någon eller något) som in­skränker handlings­frihet eller själv­ständighet på grund av åtaganden el. styrande om­ständigheter
bindning (till någon/något)
bindning (till någon)
bindning (till något)
bindning (mellan några)
över­allt i sam­hället upp­står personliga bindningar; partiets hårda bindning i EU-frågan; grannstaternas bindning till stor­makten
spec. om psykologiskt beroende
barnets bindning till modern
belagt sedan 1510 Jungfru Marie Örtagård