publicerad: 2021  
slipa slipade slipat
verb
sli`pa
1 göra (yta) slät genom att gnida runt med något rivande
slipare; slipdamm; sliperi; slipmaskin; slippapper; slipverktyg
någon slipar (av/bort) något
någon slipar (av) något
någon slipar (bort) något
slipa och lackera om golvet; slipa botten på båten; inlands­isen har slipat kobbarna
äv. med av­seende på ojämnhet eller dylikt vanligen med partikel, sär­skiltbort
slipa bort hacket på skivan
äv. om skapande av (ett mönster av) plana ytor
slipa diamanter; slipade kristallglas
äv. mekaniskt sönder­dela trä; in­för produktion av pappers­massa
äv. bildligt eliminera (mindre svagheter i)
slipa argumenten in­för debatten; han har slipat av de värsta kantigheterna i sitt sätt
belagt sedan 1519 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska slipa 'släpa; slipa'; trol. av lågtyska slipen 'glida; släpa; slipa'; jfr ur­sprung till slip, slippa, slipprig
2 vässa (egg på) kniv eller dylikt
någon slipar något
slipa knivar
äv. all­männare
någon/något slipar något
någon slipar något
något slipar något
fågeln slipade näbben mot barken
belagt sedan 1509 brev från biskop Hemming Gadd till Vadstena kloster (Styffe)
slipaslipande, slipning