SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slu`ten adjektiv slutet slutna slut·enordentligt till­stängd admin.psykol.samh.är kuvertet slutet?äv. bildligt, spec.psykiskt in­bunden det är svårt att veta vad han egentligen känner – han är så slutenspec. äv.som inte lämnar (med­borgarna) ngn in­syn i myndigheternas makt­utövning o.d. JFRcohyponymförbehållsam ett slutet sam­hälle av tidigare öststatstypspec. äv. mat.som har begränsning mängden av tal mellan 0 och 1, inklusive 0 och 1, är slutenbakom slutna dörrarsedörr sluten stavelsesestavelse sluten vokalse2vokal sluten vårdsevård 1 slutet systemsesystem 1 sedan 1646; 1825 i bet. ’inåt­vänd’