publicerad: 2021  
smaklig smakligt smakliga
smak·lig
adjektiv
sma`klig
som smakar gott
smaklig (för någon) (att+verb)
en smaklig grönsaks­röra; smaklig mål­tid!
äv. bildligt lämplig ofta från någon sorts moralisk utgångs­punkt
det hade varit smakligare om NN hade erkänt sitt miss­tag från början
belagt sedan 1658