SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smal adjektiv ~t 1som har liten bredd admin.form.MOTSATSantonymbred 1 en smal cykelfilen smal och krokig grus­vägden smala vägenseväg 1 sedan 1492Stockholms Stads Jordebok 1474–1498fornsv. smal; trol. av lågty. smal med samma betydelse; grundbet. ’liten’, som i eng. small 2som har liten tjocklek om person el. kropps­del admin.form.MOTSATSantonymtjock 1 en smal tonårs­pojkehon är smal om midjanäv. om mat o.d.mager, kalori­fattig smalmaten smal frukost på grön­saker och fruktsmal som en sticka/pinnemycket smaltrots att hon åt hur mycket godis som helst var hon än­då smal som en sticka smal som en vidjamycket smalom kvinnai sina yngre dar var hon smal som en vidja sedan 1472–86Speculum Virginum3som inte vänder sig till ngt större an­tal människor ofta på grund av svår­fattligt inne­håll admin.allmän kulturMOTSATSantonymbred 2 en smal författaresmala tv-program sänds ofta sist på kvällensedan 19484i vissa ut­tryck lätt och enkel Nollatt laga punkteringen var en smal sakngns smala lyckase1lycka 2 sedan 1853