SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smolk [smål´k] substantiv ~et el. ~en smolk·etsmutspartikel NollJFRcohyponym1grand få smolk i ögatsmolk i glädjebägarenngt som (till­fälligt) förstör glädjendet låga val­deltagandet blev smolk i glädje­bägaren för det segrande partiet sedan ca 1635sv. dial. smolk; trol. besl. med 2smul