publicerad: 2021  
snacksalig snack­saligt snack­saliga
även
snackesalig snacke­saligt snacke­saliga
snack|­sal·ig, snacke|­sal·ig
adjektiv
snack`salig el. snack`esalig
var­dagligt; något ned­sättande som tycker om att prata
SYN. pratsjuk
äv. om handling och dylikt
hans ganska snack­saliga in­lägg
belagt sedan 1847