SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
snes substantiv ~en ~ar snes·ensamling sädes­kärvar på och kring en stör provins.jordbr.JFRcohyponymskyl sedan 1485 (i sammansättn. -land)fastebrev utfärdat av häradshövdingen i Dalarna Peder Jönsson (Bannbers)fornsv. snes; till snida