publicerad: 2021  
solenn solent solenna
sol·enn
adjektiv
solenn´
hög­tidlig och festlig
han kreerades till heders­doktor vid en solenn till­ställning i konsert­huset
belagt sedan 1625; av lat. sol(l)enn´is, sol(l)em´nis 'årligen åter­kommande; hög­tidlig'; ev. till soll´us 'hel' och ann´us 'år'