publicerad: 2021  
soliditet soliditeten
sol·id·itet·en
substantiv
solidite´t
det att vara (ekonomiskt) solid
soliditetsupplysning
soliditet är för­handen när till­gångarna täcker inte bara skulderna utan även eget insatskapital
belagt sedan 1660