SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
somlig [såm`-] pronomen ~t som·ligvanligen plur. en (o­bestämd) del av ngn helhet NollSYN.synonymhvid751214viss(a) somliga mediciner ger bi­verkningarsomliga bedömare an­ser ...äv. i själv­ständig an­vändningsomligt i före­ställningen var rent ut sagt dåligtsomliga borstar tänderna fem gånger om dagensedan 1335stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)fornsv. sumliker; trol. av lågty. sumlik med samma betydelse; nära besl. med somt