publicerad: 2021  
anordning an­ordningen an­ordningar
an|­ordn·ing·en
substantiv
an`ordning
1 (del av) hjälp­medel med av­gränsad funktion ofta av tekniskt slag
spärranordning; upphängningsanordning
en anordning (för något/att+verb)
en anordning (för något)
en anordning (för att+verb)
sanitära an­ordningar; klättrande djur har speciella an­ordningar så­som böjda klor
belagt sedan 1875
2 mindre brukligt (för­beredande) åt­gärd med ut­talat syfte
anordningar (för något/att+verb)
anordningar (för något)
anordningar (för att+verb)
vid­ta an­ordningar in­för resan; träffa an­ordningar för flyttning
belagt sedan 1620