publicerad: 2021  
sparande sparandet sparanden
spar·ande
substantiv
spa`rande
det att spara särsk. i fråga om ekonomi
aktiesparande; fondsparande; pensionssparande
kort­siktigt sparande; lång­siktigt sparande; månatligt sparande; finansiellt sparande
ett sparande med hög ränta; sparande i aktie­fonder; så kommer du igång med eget sparande till pensionen
äv. mer konkret med ton­vikt på resultatet
deras sparande har vuxit med åren
belagt sedan 1796