SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spa`rsmakad adjektiv sparsmakat spar|­smak·adsom en­bart låter sig nöja med det bästa ofta i fråga om mat men äv. all­männare admin.psykol.hon är sparsmakad när det gäller musikäv. om handling e.d., ofta med bi­betydelse av exklusivitetrummets sparsmakade in­redningfestivalens mest sparsmakade filmsparsmakad (med ngn/ngt)sedan 1836