publicerad: 2021  
spekulation spekulationen spekulationer
spekul·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 fritt och fantasi­fullt tänkande ofta med in­riktning på visst problem
en spekulation (i/om/över någon/något/sats)
en spekulation (i någon)
en spekulation (i något)
en spekulation (i sats)
en spekulation (om någon)
en spekulation (om något)
en spekulation (om sats)
en spekulation (över någon)
en spekulation (över något)
en spekulation (över sats)
djärva spekulationer; vilda spekulationer; filosofiska spekulationer; det var egentligen inga hypoteser, bara lösa spekulationer
ibland med bi­betydelse av förväntan
spekulationerna om NN:s snara av­gång
belagt sedan 1590
2 affärs­verksamhet i syfte att ut­nyttja väntad pris­förändring hos viss vara el. visst värde­papper eller dylikt
spekulationsobjekt; spekulationsvinst; markspekulation
en spekulation (i något)
de köpte huset på spekulation; spekulation i kommande prisstegringar
äv. bildligt om annan verksamhet i (ofta otillbörligt) vinstsyfte
filmen var en spekulation i dålig smak
belagt sedan 1769